Державна підтримка

Законом України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» безпосередню на підтримку розвитку фермерських господарств за бюджетними програмами: «Надання кредитів фермерським господарствам» «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» передбачені видатки у сумі 225,0 млн гривень.

З них, підтримка реалізується за бюджетними програмами:

«Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» –  175,0 млн гривень;

Напрями фінансування

1.        Часткова компенсація витрат фермерським господарствам, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених)

 (у розмірі 90 відсотків вартості, але не більше ніж 10 000 гривень).

2.        Фінансова підтримка новостворених фермерських господарств для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг

(надається один раз у розмірі, що не перевищує 36 000 гривень, за умови попередньо укладеного до кінця поточного бюджетного періоду договору та на підставі акта/актів виконаних робіт).

3.        Бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) - новоствореним фермерським господарствам

(Фермерські господарства протягом перших трьох років після створення (реєстрації в ЄДР) можуть отримати бюджетну субсидію на одиницю оброблюваних угідь (1 га). Субсидія надаватиметься один раз на рік виключно для провадження сільськогосподарської діяльності в розмірі 5 000 грн на 1 га, але не більше 100 000 грн.)

4.        Спеціальна бюджетна дотація за утримання корів усіх напрямів продуктивності

(надається на безповоротній основі одержувачам, у власності яких перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства за кожну наявну станом на 1 липня поточного року корову в розмірі 5 000 гривень, але не більше 250 000 гривень.

Чим регулюється?

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств, затвердженим Постановою КМУ від 07.02.2018 р. № 106

Хто має право на отримання фінансової підтримки?

1) фермерське господарство, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 млн гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення; зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки);

2) фермерському господарству, яке має чистий дохід (виручку) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній рік до 20 000 000 гривень, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення;

зареєстрованому в поточному році фермерському господарству, у власності та/або користуванні якого перебувають землі сільськогосподарського призначення, незалежно від обсягу чистого доходу (виручки).

«Надання кредитів фермерським господарствам» – 50,0 млн грн, за рахунок спеціального фонду.

Надання кредитів фермерським здійснюється через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, який є державною бюджетною установою та виконує функції з реалізації державної політики щодо фінансової підтримки становлення і розвитку фермерських господарств.

Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1102, встановлено надання фінансової підтримки через Укрдержфонд на поворотній основі у сумі, що не перевищує 500 тис. гривень, строком до п'яти років із забезпеченням виконання зобов'язання щодо повернення бюджетних коштів.