Як зареєструвати фермерське господарство

Фермерське господарство підлягає державній реєстрації як юридична особа або фізична особа – підприємець відповідно до Закону України від 19.06.2003 № 973 «Про фермерське господарство».

Для проведення державної реєстрації фермерського господарства засновник або уповноважена ним особа повинна особисто подати державному реєстратору такі документи:

  • документ, що підтверджує право власності або право користування на земельну ділянку;
  • заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;
  • примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;
  • два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів – один примірник).

Також можна ознайомитись з інформацією щодо реєстрації юридичної особи за цим посиланням.

Для державної реєстрації сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи передбачено ТИПОВУ ФОРМУ ДОГОВОРУ (ДЕКЛАРАЦІЇ) про створення сімейного фермерського господарства